Inovace

Strategickým cílem naší společnosti jako předního výrobce multifunkčních, vysoce pevných celulózových vláken a vícemateriálových prémiových textilních výztuží je poskytovat produkty s přidanou hodnotou i trvale udržitelná řešení pro stávající a budoucí potřeby našich zákazníků.

 

Zkušený a silně motivovaný tým inženýrů a techniků pracuje na dosažení tohoto cíle ve 3 centrech odbornosti v úzké spolupráci s našimi zákazníky. Oblasti výzkumu a vývoje ve společnosti Glanzstoff jsou různorodé a lze je kategorizovat do 4 dimenzí.

Spolupráce

Společnost Glansztoff spolupracuje s více partnery z průmyslové i akademické sféry, aby poskytla odpovědi na výzvy zítřka (seznam dřívějších a současných partnerů).

Duševní vlastnictví

Vedení společnosti Glanzstoff ručí nejen za to, že jsou chráněna práva na duševní vlastnictví společnosti prostřednictvím smluv o důvěrnosti při spolupráci, aktivitách v oblasti společného výzkumu a vývoje a projektech s národním a mezinárodním partnerstvím, ale také sleduje nedávné rozvojové aktivity, jež umožňují, aby výzkum a vývoj zahrnovaly svobodu při vývoji produktů.

Struktura výzkumu a vývoje

Závody pro výzkum a vývoj společnosti Glanzstoff se nacházejí v blízkosti výrobních středisek a jsou uspořádány do tří center odbornosti.

  • Production sites

    • Glanztoff Bohemia
    • Glanztoff Textilcord
    • Glanztoff Sicrem
    • Hlavní sídlo Glanzstoff

Les cookies participent au bon fonctionnement de ce site internet. En utilisant ce dernier, vous acceptez l’utilisation des cookies. Přečtěte si více