Trvalá udržitelnost

 • Lorem ipsum 2
 • Lorem ipsum 2

Společnost Glanzstoff bere svou odpovědnost vůči svým zaměstnancům, společnosti a budoucím generacím velmi vážně. V uplynulých desetiletích byla trvalá udržitelnost téměř výhradně synonymem pro ekologickou výrobu. V současné době je trvalá udržitelnost stále více vnímána v původním smyslu slova jako schopnost vydržet.

Na základě široce akceptovaného modelu 3. pilířů (viz obrázek 1) mají zaměstnanci společnosti Glanzstoff závazek hledat to nejlepší řešení pro společnost i pro naši planetu, spolu s ekonomickou uskutečnitelností. Tento závazek vedl k řadě úspěchů v nedávných letech, jako je prestižní #ocenění Responsible Carei pro Glanzstoff Bohemia, #1MW fotovoltaická elektrárna v Glanzstoff Textilcord nebo #úpravna vody nové generace v Glanzstoff Sicrem, s jedinečnou technikou recyklace odpadních vod obsahujících latex. Mnoho výzkumných projektů v závodě Glanzstoff je koncipováno tak, aby splňovaly potřeby zítřka, například systémy máčení bez formaldehydů, biologická recyklace vláken i nové aplikace pro biologická syntetická vlákna.

Jako výrobce rayonových vláken Glanzstoff poskytuje technologicky špičkové produkty z obnovitelných zdrojů. Počátečním produktem pro výrobu rayonového vlákna je výhradně celulóza z udržitelně obdělávaných plantáží. Plyny obsahující síru, které vznikají při výrobě, jsou při čištění v nejmodernějších jednotkách přeměněny na kyselinu sírovou procesem katalytické oxidace, aby byly dodrženy přísné limity emisí. Kyselina sírová vzniklá při čištění vzduchu je vedena přímo zpět do procesu spřádání. Voda použitá při výrobě je upravena ve vícefázovém procesu, ve kterém je izolován síran sodný jako cenný vedlejší produkt.

Efektivní využití energie ve výrobních závodech Glanzstoff není omezeno jenom na výrobu, ale zahrnuje například také optimalizaci transportních cest. Díky poloze přímo v srdci Evropy dokáže společnost Glanzstoff využívat nejkratší a tedy z hlediska spotřeby paliva nejefektivnější dopravní trasy pro výztuže s ultra vysokými vlastnostmi.

Vyvážené firemní klima a vyhovění nejvyšším bezpečnostním standardům jsou nedílnou součástí firemní kultury ve společnosti Glanzstoff a kromě pravidelných školení pro zaměstnance a využívání nejmodernějších strojů zahrnují také vzájemný respekt jako základ úspěšné týmové práce.

 • Celulóza z udržitelně obdělávaných plantáží
 • Ultramoderní čištění vzduchu (nejlepší dostupná technologie)
 • Ocenění výroby rayonového vlákna cenou Responsible Care
 • Používání uzavřených okruhů látek pro snižování emisí
 • Efektivní vícefázová úprava odpadní vody
 • Fotovoltaická elektrárna pro proces tkaní
 • Efektivní využití energie díky používání nejnovější technologie
 • Krátké dopravní trasy díky blízkosti prodejních trhů
 • Pozitivní firemní klima a nejvyšší bezpečnostní standardy
 • Neustálé investice do strojů a zaměstnanců
 • Na míru šité programy výzkumu a vývoje, poskytující řešení potřeb zítřka

Les cookies participent au bon fonctionnement de ce site internet. En utilisant ce dernier, vous acceptez l’utilisation des cookies. Přečtěte si více