Glanzstoff Bohemia

  • Pic 1 for Glanzstoff Bohemia

1921 První česká továrna Glanzstoff, a. s. (First Bohemian Glanzstoff Factory, Inc.) v Lovosicích byla založena 25. května 1921.

1925 Výroba viskózového vlákna pro textilní využití.

1958 Po fúzi s českou továrnou na výrobu umělého hedvábí vznikl státní podnik s obchodním názvem Severočeské chemické závody (SCHZ) Lovosice.

1960 Byla zahájena výroba vysoce pevného viskózového vlákna pro technické využití.

1966 Ukončení výroby TEXTILNÍHO viskózového vlákna.

1. září 1998 Byl založen podnik Glanzstoff – Bohemia s. r. o.

Po převzetí skupinou CAG v roce 1994 hledala společnost Glanzstoff způsob, jak posílit svou pozici na trhu. Vzhledem k tomu, že kapacita jejího závodu v St Pöltenu byla plně využita, hledaly se další výrobní závody a existovala možnost získat v akvizici český závod, a to po druhé vlně privatizace. 1. září 1998 byl od společnosti Lovochemie koupen podnik na výrobu technického viskózového vlákna. Od té doby podnik působí pod názvem Glanzstoff – Bohemia s.r.o. jako dceřiná společnost v plném vlastnictví skupiny Glanzstoff Group.

2000 Byla uvedena do provozu jednotka na čištění odpadních plynů jako nejmodernější zařízení špičkové kvality. Zpětně získaná kyselina sírová se jako surovina používá ve výrobním procesu.

2002 Bylo uvedeno do provozu kalcinační zařízení (na výrobu síranu sodného).

V srpnu došlo ke katastrofálním povodním – výroba byla obnovena po pouhých 6 týdnech, i když byl závod zatopen do výšky 2 metrů.

2010 Instalace jednotky na zpětné získávání zinku na základě iontoměničů. Zpětně získaný zinek se používá jako surovina.

2012 Byla instalována druhá jednotka na čištění odpadního plynu pro další snižování emisí.

2013 V průmyslové zóně Lovosice byla postavena protipovodňová hráz proti stoleté vodě.

Glanzstoff – Bohemia s.r.o., jeden z nejmodernějších a ekologicky nejšetrnějších závodů na výrobu viskózy na světě, vyrábí 12 000 tun vlákna Viscord® ročně. Využívá k tomu technologii kontinuálního spřádání.

Viscord® je velmi kvalitní viskózové filamentové vlákno s pevností Continue Super 3 (CS3), kterou používají známí výrobci pneumatik jako vlákno a tkaninu.

V Mechanical Rubber Good (MRG) průmyslu i v oblasti kompozitů se vlákno na bázi celulózy používá jako vyztužovací materiál.

Byl vytvořen vysoce efektivní systém řízení jakosti, abychom našim zákazníkům mohli nabízet tu nejvyšší kvalitu. Sestává ze statistické kontroly procesů (SPC) a jejich pravidelných auditů.

  • Celulóza z udržitelně obdělávaných plantáží
  • Nejmodernější čištění vzduchu
  • Používání uzavřených okruhů látek pro snižování emisí
  • Efektivní vícefázové čištění odpadní vody
  • Nejvyšší bezpečnostní standardy
  • Zdvořilá a inspirující pracovní atmosféra

Les cookies participent au bon fonctionnement de ce site internet. En utilisant ce dernier, vous acceptez l’utilisation des cookies. Přečtěte si více