Kompozity

  • Composite material

Vyšší poptávka po lehčích výztužných řešeních vedla odvětví k používání nové kombinace různých materiálů. Díky odbornosti v oblasti polymerů, vláken, textilií a tvorbě chemických vazeb vám může Glanzstoff pomoci vytvářet nové struktury směsí.

Les cookies participent au bon fonctionnement de ce site internet. En utilisant ce dernier, vous acceptez l’utilisation des cookies. Přečtěte si více