Zpracování viskózy

Jako hlavní surovina se při výrobě viskózových vláken používá celulóza z plantáží.

Podmínkou pro dodavatele této suroviny je certifikace FSC pro těžbu dřeva a neustálé zdokonalování.

Celulóza je rozemleta a podrobena reakci s hydroxidem sodným. Po určité době zrání, při němž dochází k depolymeraci, je přidán sirouhlík. Tím vzniká oranžová hmota známá jako xantogenát celulózy, která je dále rozpouštěna v dalším roztoku hydroxidu sodného, aby vznikl viskózový oranžový roztok. Tento roztok je protlačen zvlákňovací tryskou, která obsahuje stovky otvorů, do zředěné lázně kyseliny sírové, kde je celulóza regenerována do formy jemných filamentů při rozkladu xantogenátu.

Les cookies participent au bon fonctionnement de ce site internet. En utilisant ce dernier, vous acceptez l’utilisation des cookies. Přečtěte si více